FAQ

Co vše si mám s sebou vzít na technickou prohlídku mého vozu?

Pro provedení technické prohlídky vozidla je nutné předložit technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz) v originále, dále osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Dalším dokladem je protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

V případě, že na vozidle nemáte změřeny emise, tak Vám samozřejmě i tuto službu provedeme. K provedení měření je třeba předložit stejné doklady jako k technické prohlídce, případně i osvědčení o měření emisí (zelená či růžová kartička), pokud je vlastníte. 

U vozidel vybavených plynovým pohonem je přílohou TP i typový list plynového zažízení.

Mohu být u svého vozidla během prohlídky?

Samozřejmě, že během prohlídky máte možnost být u svého vozu. Tuto možnost ovšem poskytujeme pouze na přání z důvodů bezpečnostních podmínek na lince.

Stejné podmínky platí i pro měření emisí.

Pokud tedy chcete být přítomni u svého vozidla, oznamte prosím toto operátorce příjmu. Poté prosíme o dodržení pokynů technika. 

Z důvodu Vaší bezpečnosti ovšem preferujeme Vaše posečkání v prostoru čekárny. Naši technici Vás samozřejmě o stavu vozu a eventuelních problémech budou vyčerpávajícím způsobem informovat.