Tmavé folie na oknech

Tmavé folie na oknech vozů jsou aktuální módní vlnou především u mladých řidičů.

Ovšem právě začerněná boční a zadní okna jsou poměrně velkým problémem z hlediska bezpečnosti v silničním provozu.

Vyhláška 301/2001 Sb. hovoří v paragrafu 22 odstavci 3b takto:

Závadou ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v zasklení vozdila se rozumí:

zatemění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75% nebo zatemění bočního předního skla na propustnost zjevně nižší naž 70%.

vozdlo s takovouto závadou pak není způsobilé k dalšímu provozu na pozemních komunikacích.

V praxi to znamená, že každé vozidlo se zatmavenými okny z výroby splňuje tuto podmínku přesně dle vyhlášky. Na pření boční okna by se tedy neměly instalovat žádné další folie. 

Na zadní boční a zadní okna lze instalovat v podstatě téměř jakékoli zatmavení. Nicméně všechny folie instalové na voze musí být homologovány pro použítí na okna silničních vozidel. Tato homologace musí být označena na štítku, který musí být na každém okně s folií a to umístěn mezi folíi a okno. Na štítku musí být uvedeno schvalovací číslo, typ folie a symbol "V", který označuje použití pro boční a zadní okna.

Současně s tím je majitel vozu povinnen s sebou mít pro kontrolu i osvědčení o montáži v podobě kartičky, kde jsou uvedeny všechny údaje o voze i o použitých foliích.

 

 Naším partnerem, kde vám poskytnou radu při montáži a montáž provedou tak, aby vyhovovala předpisům, je firma Auto-folie Vysočina v Třebíči.