Business_Goal

O nás

STK Okříšky - TZ Auto

Naše společnost byla založena v roce 2000. V roce 2003 došlo k přejmenování na TZ Auto, s.r.o. Současnou hlavní činností společnosti je provoz stanice technické kontroly a stanice měření emisí v Okříškách u Třebíče. Naše stanice technické kontroly je vybavena špičkovými zařízeními splňujícícími požadavky legislativy.

Naši technici jsou špičkoví specialisté, kteří za sebou mají mnoho let praxe v autoopravárenství. Procházejí neustálým doškolováním proto, aby vám vždy byli schopni poskytnout ty nejkvalifikovanější informace.

Business_client Business_client Business_client Business_client Business_client

Služby

Naše služby

Business-service
Stanice technické kontroly

Jako jedna z mála STK v regionu jsme vybaveni zařízením pro kontrolu brzd od firmy Nussbaum BT310 s možným zatížením nápravy 4t. Všechny naše zařízení splňují požadavky legislativy.

Zobrazit více
Business-service
Stanice měření emisí

Disponujeme nejmodernějším měřícím zařízením od firmy Bosch. Na tomto zařízení jsme schopni změřit téměř jakýkoli vůz včetně diagnostiky poruch motorů i ostatních řídících jednotek ve vozidlech.

Zobrazit více
Business-service
Diagnostika vozidel

Díky špičkovému zařízení Bosch FSA 740 jsme schopni diagnostikovat a eventuelně odstranit, nebo navrhnout postup odstanění, závady na řídících systémech vozidel téměř všech značek.

Zobrazit více

Využíváme energii ze slunce.

Zobrazit více o dotačním projektu
1 2 3

Ceník

Ceník služeb

Emise - benzín, nafta: 900 Kč
Emise - LPG, CNG: 1 700 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Automobil M1, N1: 2 000 Kč
Automobil LPG, CNG: 2 800 Kč
Elektromobil: 1 300 Kč
Traktor T - T6: 2 800 Kč
Motocykl: 800 Kč
Přívěs O1: 700 Kč
Přívěs O2: 800 Kč
Přívěs OT1 - OT4: 900 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Osobní automobil benzín, Diesel, motocykl z EU a EHK s globální homologací (ex*xxxx/xxx*xxxxxx): 600 Kč
Osobní automobil benzín, Diesel, motocykl z EU a EHK bez globální homologace: 1 100 Kč
Osobní automobil benzín, Diesel mimo EU (USA, Kanada apod.): 2 500 Kč
Stavba, přestavba: 1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Evidenční kontrola: 500 Kč
Opakovaná kontrola do 30 dnů: 500 Kč
Kontrola tažného zařízení: 700 Kč
Výpis technických údajů: 2 300 Kč
Dílčí kontrola jednoho ústrojí vozidla: 99 Kč
Geometrie: 190 Kč
Vylepení náhradní známky STK: 60 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.
ČASTÉ DOTAZY

Velice rádi vám se vším poradíme.

Pro provedení technické prohlídky vozidla je nutné předložit osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Dalším dokladem je protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

V případě, že na vozidle nemáte změřeny emise, tak vám samozřejmě i tuto službu provedeme. K provedení měření je třeba předložit stejné doklady jako k technické prohlídce.

U vozidel vybavených plynovým pohonem je vhodné předložit i typový list plynového zařízení.

Samozřejmě, během prohlídky máte možnost být u svého vozu. Tuto možnost ovšem poskytujeme pouze na přání z důvodů bezpečnostních podmínek na lince. Pokud tedy chcete být přítomni u svého vozidla, oznamte prosím toto operátorce příjmu. Poté prosíme o dodržení pokynů technika.

Stejné podmínky platí i pro měření emisí.

Z důvodu Vaší bezpečnosti ovšem preferujeme vaše posečkání v prostoru čekárny. Naši technici vás samozřejmě o stavu vozu a eventuelních problémech budou vyčerpávajícím způsobem informovat.

Ovšem právě začerněná boční a zadní okna jsou poměrně velkým problémem z hlediska bezpečnosti v silničním provozu. Vyhláška 301/2001 Sb. hovoří v paragrafu 22 odstavci 3b takto:

Závadou ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v zasklení vozdila se rozumí: Zatemění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75% nebo zatemění bočního předního skla na propustnost zjevně nižší naž 70%. Vozidlo s takovouto závadou pak není způsobilé k dalšímu provozu na pozemních komunikacích.

V praxi to znamená, že každé vozidlo se zatmavenými okny z výroby splňuje tuto podmínku přesně dle vyhlášky. Na přední boční okna by se tedy neměly instalovat žádné další folie. Na zadní boční a zadní okna lze instalovat v podstatě téměř jakékoli zatmavení. Nicméně všechny folie instalové na voze musí být homologovány pro použítí na okna silničních vozidel. Tato homologace musí být označena na štítku, který musí být na každém okně s folií a to umístěn mezi folíi a okno. Na štítku musí být uvedeno schvalovací číslo, typ folie a symbol "V", který označuje použití pro boční a zadní okna.

Současně s tím je majitel vozu povinnen s sebou mít pro kontrolu i osvědčení o montáži v podobě kartičky, kde jsou uvedeny všechny údaje o voze i o použitých foliích.

6.19.1 Montáž
Povinná na motorových vozidlech. Zakázaná na připojných vozidlech.

6.19.2 Počet
Dvě.

6.19.3 Uspořádáni
Žádný zvláštní požadavek.

6.19.4 Umístění
6.19.4.1 Na šiřku: Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os nesmí být menší než 600 mm; Tato-vzdálenost může být zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šířka vozidla menší než 1 300 mm.
6.19.4.2 Na výšku: Nejméně 250 mm a nejvýše 1500 mm nad vozovkou.
6.19.4.3 Na délku: Na předku vozidla. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže vyzařované světlo neobtěžuje řidiče ani přímo ani nepřímo přes zařízení pro nepřímý výhled a/nebo jiné plochy na vozidle, odrážející světlo.

6.19.5 Geometrická viditelnost
Horizontální úhel: 20° směrem ven a 20° směrem dovnitř.
Vertikální úhel: 10° nad a 10° pod horizontálu.

6.19.6 Orientace
Směrem dopředu.

6.19.7 Elektrické zapojení
6.19.7.1 Denní svítilny musí být automaticky zapnuty, když je zařízení, které startuje a/nebo zastavuje motor, v poloze, která motoru umožňuje jeho běh. Denní svítilny mohou však zůstat vypnuté, pokud je parkovací brzda zatažena a automatická převodovka je v režimu parkování nebo v neutrálu, nebo pokud je pohonný systém aktivován, ale vozidlo se nedalo poprvé do pohybu. Denní svítilny musí být automaticky zhasnuty, jakmile jsou rozsvíceny přední mlhové světlomety nebo dálkové či potkávací světlomety, s výjimkou případu, kdy jsou světlomety užity pro přechodné-varovné rozsvěceni v krátkých intervalech. Dále, svítilny podle odstavce 5.11 se nezapojí, pokud jsou zapnuty denní svítilny.
6.19.7.2 Pokud je vzdálenost mezi přední směrovou svítilnou a denní svítilnou 40 mm nebo méně, může být elektrické zapojeni denní svítilny na příslušné straně vozidla takové, že (a) je vypnutá, nebo (b) její svítivost je snížena během úplného cyklu (svítí i nesvítí) aktivace přední směrové svítilny.
6.19.7.3 "Je-Ii směrová svítilna sloučená s denní svítilnou, elektrické zapojení denní svítilny na příslušné straně vozidla musí být takové, že denní svítilna je vypnutá během úplného cyklu (svítí i nesvítí) aktivace směrové svítilny."

Kontakt

Kontaktujte nás

Kontakt

Telefonní číslo

+420 564 034 836
+420 777 015 840

E-mailová adresa

info@stkokrisky.cz

Adresa

TZ Auto, s.r.o. - STK

Jihlavská 595,
675 21 Okříšky

Otevírací doba

Pondělí – Pátek:
8:00 – ⁠11:30,
12:30 –⁠ 18:00